Mô hình hoạt động

banner
Trở nên khác biệt

Một người vì mọi người - Mọi người vì một người

Về nội bộ: Tại VIETSWISS, quy tắc Sếp - Nhân Viên không hề tồn tại. Thay vào đó, mỗi thành viên đều có cơ hội như nhau để chứng minh bản thân và trở thành một thành viên trong đội ngũ quản lý. VIETSWISS thuộc về mỗi thành viên, mỗi thành viên tạo nên VIETSWISS.

Về khách hàng: Chúng tôi không hướng đến những mục tiêu ngắn hạn. Thay vào đó, chúng tôi tin vào sự hợp tác lâu dài và bền vững giữa VIETSWISS và khách hàng. Hãy để niềm tin làm tiền đề và bền vững là mục tiêu của chúng ta.

Tại VIETSWISS, nhân viên trở thành cộng sự.

Chương trình liên kết / cổ đông

2018/2019
Founder
Tuan Nguyen

Tuan Nguyen

Full-Stack Dev / Partner

Làm việc trong lĩnh vực công nghệ giống như đang làm phép vậy - dùng kỹ năng của mình để biến điều không thể thành có thể.

Philipp Sutter

Philipp Sutter

Leader Projects / Partner

Công nghệ không chỉ đơn giản là xây dựng sản phẩm, mà còn là giải quyết các vấn đề và cải thiện cuộc sống của chúng ta.

Philipp Kraft

Philipp Kraft

Development CH / VN / Partner

Thành công không chỉ là sự sáng tạo và đổi mới, mà còn là tính kiên trì và không bao giờ từ bỏ.

2021
New Assosiates / Share Holders
Nam Le

Nam Le

Full-Stack Dev / Partner

Trở thành một lập trình viên có nghĩa là luôn giải quyết các câu đố và biến những vấn đề phức tạp thành những giải pháp tinh tế.

Kevin Müller

Kevin Müller

Full-Stack Dev / Partner

Là một lập trình viên đam mê và tận tụy, tôi tin rằng công nghệ có sức mạnh biến đổi cuộc sống và làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

2023
New Assosiates / Share Holders
Bac Luu

Bac Luu

Full-Stack Dev / Partner

Niềm đam mê, sự tận tâm và lao động chăm chỉ là những nền tảng xây dựng thành công trong ngành công nghệ.