Appenzeller Druckerei AG

AA-Ref-ADAG-Zomi-Anzeigebild.jpg
Appenzeller Druckerei AG

ADAG

Chúng tôi góp phần tạo dựng hình ảnh cho ý tưởng hợp tác của Appenzeller Druckerei và mang "Zomi Wohl" ra đời thực. Appenzeller thể hiện sự tài năng và đáng mến của mình qua nhiều vai diễn khác nhau và đưa cam kết của ADAG ra thế giới. Trong dự án này, Absolut đảm nhiệm thiết kế ý tưởng, chiến dịch và UI/UX, và Cindy Winkelried thực hiện các hình ảnh minh họa.

Công nghệ sử dụng
After Effect

Illustrator

InDesign

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác