iRobot Corporation

absolut-aeris-09-2.jpg
iRobot Corporation

AERIS IROBOT

Hướng tới mục tiêu thiết kế một cửa hàng mua sắm trực tuyến dành cho thiết bị lọc không khí Irobot với sự thân thiện tuyệt đối với người dùng, dễ dàng truy cập thông qua giao diện đơn giản, rõ ràng, đội ngũ VIETSWISS đã phát triển và vận hành thành công một sản phẩm thương mại điện tử chỉn chu, hiện đại.

Công nghệ sử dụng
React

WordPress

NextJS

Figma

Illustrator

InDesign

Photoshop

TypeScript

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác