Bamboo

absolut_bamboo_04.jpg
Bamboo

Bamboo Delivery

Không chỉ dừng lại ở một website với thiết kế mới mẻ, hiệu suất nâng cao, giao diện thân thiện, đi kèm cùng đa hình thức thanh toán, và hệ thống đặt chỗ tiện lợi, Bamboo Deliver còn cũng chúng tôi chăm chút cho các ý tưởng quáng bá sáng tạo trên Google và các trang mạng xã hội.

Công nghệ sử dụng
Figma

PHP

Laravel

Photoshop

Illustrator

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác