Basecamper AG

absolut_basecamper_02.jpg
Basecamper AG

Basecamper

Với trang web đặt phòng trực quan và thương hiệu hoang dã xung quanh việc cho thuê người cắm trại, chúng tôi đã mang tới một trải nghiệm tuyệt vời từ cú nhấp chuột đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Công nghệ sử dụng
Figma

WordPress

jQuery

PHP

MySQL

Nginx

Cloudflare

GitLab

Illustrator

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác