BAWO St. Gallen

AA_REF_06.png
BAWO St. Gallen

Bawo

Tái định hình thương hiệu với thiết kế mới, hình ảnh mới và khởi tạo lại trang web với các tính năng mới cho Tổ chức Hợp tác Xây dựng và Nhà ở St. Gallen, một tổ chức hợp tác xây dựng và nhà ở cam kết cung cấp nhà ở giá cả phải chăng.

Công nghệ sử dụng
Figma

InDesign

Photoshop

Illustrator

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác