Bratwurst & Co GmbH

gallery-project-3.jpg
Bratwurst & Co GmbH

Bratwurst & Bowls

Đội ngũ sáng tạo tại VIETSWISS đã xây dựng hoàn chỉnh bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp: từ hình ảnh, ý tưởng sáng tạo đến thiết kế website, bao gồm giải pháp thương mại điện tử cũng như tất cả những thiết kế sản phẩm vật lý.

Công nghệ sử dụng
WordPress

Figma

PHP

Illustrator

jQuery

Photoshop

MySQL

InDesign

Google Cloud Platform

Cloudflare

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác