greenteg AG

AA-Ref-greenteg-Thumbnail.jpg
greenteg AG

Greenteg

Một dự án cho nhãn hàng start-up về cảm biến vi mạch độ chính xác cao đến từ Thụy Sỹ mà Absolut làm nhiệm vụ thiết kế thương hiệu, thiết kế UI/UX và xây dựng các chiến lược marketing.

Công nghệ sử dụng
React

Strapi

Framer Motion

NodeJS

NextJS

TypeScript

Figma

Photoshop

InDesign

Tailwind

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác