Huber Fenster AG

Huber-Fenster-TITELBILD.jpg
Huber Fenster AG

Huber Fenster Recruitment

Thiếu hụt nhân lực là vấn đề chính đối với nhiều công ty. Tìm kiếm những người phù hợp với kỹ năng đúng là một công việc khó khăn. Chúng tôi hỗ trợ quá trình đầy thử thách này bằng việc tạo dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, tiếp cận các nhóm mục tiêu trên các kênh truyền thông với một chiến dịch truyền thông đa phương tiện được tạo ra cho Huber Fenster với concept, thiết kế, truyền thông, ý tưởng kịch bản cho đoạn phim tuyển dụng, phát triển web bởi Absolut.

Công nghệ sử dụng
React

Framer Motion

PHP

Laravel

Figma

NextJS

NodeJS

TypeScript

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác