Huber Fenster AG

02_HB.jpg
Huber Fenster AG

Huber Fenster

Ngoài sử dụng công nghệ React/Next.js để tạo ra thiết kế mới độc đáo và đầy sức sống cho dự án hợp tác của Huber Fenster và Simone Züger Design Studio, chúng tôi cũng ứng dụng 3D Window Configuator với độ chính xác cao nhằm mang đến những mô phỏng sản phẩm chân thật đến từng chi tiết nhỏ.

Công nghệ sử dụng
Figma

React

Laravel

NextJS

PHP

Photoshop

Illustrator

InDesign

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác