Jamming Piercing

absolut-JammingPiercing_04.jpg
Jamming Piercing

Jamming Piercing

Không chỉ đơn giản là xây dựng thương hiệu, thiết kế hình ảnh, sự thành công của dự án còn nằm ở sự sáng tạo của VietSwiss khi mang tới một chiến dịch marketing thông minh với những thước phim đầy tính phá cách và một nền tảng website đầy dấu ấn, qua đó tạo nên một bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh.

Công nghệ sử dụng
Illustrator

InDesign

Photoshop

After Effect

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác