Kanton St.Gallen

0-KTSG.jpg
Kanton St.Gallen

Kanton St. Gallen

Absolut đã lên ý tưởng cũng như triển khai concept và thiết kế đồ họa cho chiến dịch mới của Kanton St. Gallen: nhận diện thương hiệu với kế hoạch giới thiệu bao gồm trải nghiệm nhãn hàng, quà tặng và các sản phẩm in ấn.

Công nghệ sử dụng
Figma

React

Photoshop

InDesign

Illustrator

JavaScript

Tailwind

GitLab

Laravel

PHP

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác