Mikrona Technologie AG

Mikrona_Group_01.jpg
Mikrona Technologie AG

Mikrona Group

Sáng tạo và điều hành một chiến dịch marketing hoàn thiện dành cho nhãn hàng chuyên về nha khoa, Mikrona Group AG, là một trải nghiệm thú vị và đầy cảm hứng của chúng tôi.

Công nghệ sử dụng
Figma

Illustrator

InDesign

Photoshop

React

NextJS

Cloudflare

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác