Muscles For Michael

00-Titelbild.png

Muscles For Michael

Loại thuốc đắt nhất thế giới là hy vọng duy nhất cho một cuộc sống bình thường của bé Michael 1 tuổi, người mắc bệnh SMA loại 1. Thuốc trị giá 2,4 triệu đô la Mỹ của Novartis chỉ được phê duyệt tại Mỹ vào thời điểm này. Gia đình Michael đã nhờ đến sự hỗ trợ của Absolut và cùng nhau đưa ra các biện pháp để tăng áp lực công khai lên các nhà chính trị và các công ty bảo hiểm sức khỏe. Hơn 45.000 người theo dõi trên các phương tiện truyền thông xã hội, các nhà tài trợ tư nhân, những người nổi tiếng và các phương tiện truyền thông liên quan đã khiến cho điều này trở nên khả thi. Sau chỉ 4 tuần bé Michael đã được tiêm chích thuốc cứu nguy tại Bệnh viện Đại học Heidelberg. Thương hiệu, khái niệm và chiến dịch truyền thông xã hội được thiết kế bởi Absolut.

Công nghệ sử dụng
Illustrator

After Effect

Photoshop

InDesign

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác