Verein Mutperlen

absolut_mutperlen_08.jpg
Verein Mutperlen

Mutperlen

Một giao diện website hoàn chỉnh với design đáng yêu là vô cùng phù hợp với Mutperlen, một tổ chức mong muốn lan toả niềm vui và hy vọng đến với những trẻ em mắc bệnh ung thư thông qua những chiếc vòng ngọc trai xinh xắn.

Công nghệ sử dụng
WordPress

PHP

jQuery

Figma

MySQL

Nginx

Google Cloud Platform

Cloudflare

Woocommerce

GitLab

Illustrator

Photoshop

InDesign

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác