Santa Farina

aa-ref-santafarina-anzeigebild.jpg
Santa Farina

Santa Farina

VIETSWISS đã mang đến mội trải nghiệm đặt pizza một cách độc đáo với ứng dụng cho phép người dùng lựa chọn pizza theo ý thích . Bên cạnh đó, chúng tôi còn thiết kế một bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới với tên thương hiệu, logo, UX/UI, nội dung,...

Công nghệ sử dụng
Vue

NuxtJS

Figma

GitLab

Illustrator

Tailwind

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác