Schreinerei Hölzli GmbH

absolut_Schreinerei_04.jpg
Schreinerei Hölzli GmbH

Schreinerei hoelzli

Một trường hợp tái thiết cả thương hiệu và website, nhãn hàng thủ công mỹ nghệ này đã gây ấn tượng với khách hàng bằng một bộ nhận điện hoàn toàn mới mang đậm chất riêng của mình

Công nghệ sử dụng
WordPress

PHP

MySQL

jQuery

Illustrator

Nginx

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác