digitalswitzerland

sea_life_long_feature.jpg
digitalswitzerland

Lifelong Learning

Lifelong Learning Pledge chào đón người dùng bằng một trải nghiệm đầy thú vị khi VIETSWISS đã mang đến một "bản đồ" học tập sinh động thông qua những tính năng độc đáo và thiết kế tinh nghịch.

Công nghệ sử dụng
Illustrator

InDesign

Photoshop

Vue

GSAP

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác