SOLEMN ELECTION

Kanton-01.jpg

SOLEMN ELECTION

Trên hành trình đắc cử ghế Uỷ Viên Hội Đồng Liên Bang Thuỵ Sĩ của bà Karin Keller-Sutter, chúng tôi may mắn được trở thành đơn vị đồng hành xây dựng thương hiệu cá nhân, mang đến cho bà Ủy Viên một concept hoàn chỉnh, truyền tải những thông tin cần thiết đến với các cử tri.

Công nghệ sử dụng
Illustrator

InDesign

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác