SRK - Schweizerisches Rotes Kreuz

absolut_SRK_02.jpg
SRK - Schweizerisches Rotes Kreuz

SRK Appenzell

Tổng thể sáng tạo và giao tiếp về thiết kế in ấn cũng như tạo ra trang web cho Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ trong cả hai khu vực Appenzell.

Công nghệ sử dụng
WordPress

Figma

Illustrator

Photoshop

InDesign

PHP

MySQL

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác