Stol

00_Stol_Titelbild.jpg
Stol

Stol

Những thiết kế sản phẩm mang âm hưởng quá khứ của thương hiệu Stol cần một bộ nhận diện thương hiệu xứng tầm. Absolut tự hào thể hiện tiếng nói của nhãn hàng qua tên gọi, thương hiệu, chiến dịch truyền thông và các thiết kế UI/UX. Cải tiến liên tục thiết kế, nâng cao chất lượng tạo nên sự kết nối đơn giản nhưng vững chắc giữa công ty và khách hàng.

Công nghệ sử dụng
After Effect

Figma

Photoshop

Illustrator

InDesign

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác