Urech Lyss Versand AG

urechlyss_10.jpg
Urech Lyss Versand AG

Urechlyss

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ấn tượng tích cực để tăng doanh số bán hàng. Vì vậy, cùng với cửa hàng thương mại điện tử thông minh, trang web Urech Lyss được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà vẫn hấp dẫn và đặc sắc.

Công nghệ sử dụng
After Effect

Amazon Web Services

GitLab

Figma

Illustrator

InDesign

jQuery

Shopware

Photoshop

PHP

MySQL

Cloudflare

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác