Villa Digital Engineering AG

AA-Ref-VDE-Titelbild.jpg
Villa Digital Engineering AG

Villa Digital Engineering

Ứng dụng các công nghệ 3D trên nền tảng web, VIETSWISS đã thổi hồn vào dự án VDE với các hiệu ứng sống động, mang đến cho người dùng một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và ấn tượng.

Công nghệ sử dụng
React

InDesign

Figma

NodeJS

NextJS

Strapi

JavaScript

GitLab

Three.js

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác