banner
XD

XD

Adobe XD là gì?

Adobe XD là một công cụ thiết kế trải nghiệm người dùng được sử dụng để tạo wireframe, prototype và thiết kế chi tiết cao cho các trang web và ứng dụng di động. Nó có một loạt các công cụ thiết kế mạnh mẽ giúp tạo ra trải nghiệm người dùng hấp dẫn và tương tác.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Adobe XD