banner
Angular

Angular

Angular là gì?

AngularJS là một framework JavaScript mã nguồn mở giúp đơn giản hóa việc phát triển phía trước bằng cách cung cấp một khuôn khổ cấu trúc cho các ứng dụng web động. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng mã có thể tái sử dụng, giảm thời gian và chi phí phát triển.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Angular