banner
DALL·E 2

DALL·E 2

DALL·E 2 là gì?

DALL-E 2 là một công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI, được giới thiệu vào tháng 7 năm 2021. Nó sử dụng mô hình học sâu và có khả năng tạo ra hình ảnh kỳ lạ bằng cách kết hợp các mẫu và hình ảnh đã biết trước đó. Tên của công nghệ là sự kết hợp giữa tên của họa sĩ nổi tiếng Salvador Dali và tên của nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết "Alice's Adventures in Wonderland" là Dodo và Wallaby.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng DALL·E 2