banner
GitHub Copilot

GitHub Copilot

GitHub Copilot là gì?

GitHub Copilot là một công cụ gợi ý code dựa trên trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi GitHub và OpenAI. Nó sử dụng các thuật toán machine learning để tạo ra các đề xuất code và tự động hoàn thành code trong thời gian thực. Copilot được thiết kế để giúp việc lập trình nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các nhà phát triển bằng cách giúp họ viết code với ít lỗi hơn và ít lặp lại hơn.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng GitHub Copilot