banner
Go

Go

Go là gì?

Golang, còn được gọi là Go, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ra bởi Google. Nó được thiết kế để nhanh, hiệu quả và có thể mở rộng, làm cho nó lý tưởng cho việc xây dựng các ứng dụng web, dịch vụ mạng và các hệ thống phần mềm phức tạp khác.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Go