banner
Jasper

Jasper

Jasper là gì?

Jasper AI là một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và học sâu (deep learning) cho phép các doanh nghiệp tự động hóa các quy trình kinh doanh, từ việc xử lý hồ sơ, tổng hợp tài liệu đến phân tích dữ liệu và tìm kiếm thông tin. Nó sử dụng các công nghệ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và xử lý ảnh để xây dựng các giải pháp tự động hóa cho các tình huống khác nhau.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Jasper