banner
Miro

Miro

Miro là gì?

Miro là một nền tảng hợp tác kỹ thuật số cho phép các nhóm làm việc cùng nhau từ xa và tư duy, động não và thiết kế trong thời gian thực. Nó cung cấp một không gian làm việc trực quan cho các nhóm để hợp tác và giao tiếp, giúp việc chia sẻ ý tưởng và làm việc trên dự án cùng nhau dễ dàng hơn, bất kể địa điểm.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Miro