banner
Redis

Redis

Redis là gì?

Redis là một hệ thống lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ được mã nguồn mở, thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm và trung gian thông điệp. Nó hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu, bao gồm chuỗi, băm, danh sách và tập hợp, và cung cấp các tính năng như giao dịch, Lua script và pub/sub messaging.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Redis