banner
Ruby

Ruby

Ruby là gì?

Ruby là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở nổi tiếng với tính đơn giản và năng suất. Nó được tạo ra vào giữa những năm 1990 bởi Yukihiro "Matz" Matsumoto và đã trở nên phổ biến nhờ tính linh hoạt và dễ sử dụng của nó.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Ruby