banner
Shopify

Shopify

Shopify là gì?

Shopify là một nền tảng thương mại điện tử dựa trên đám mây cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ để xây dựng và quản lý cửa hàng trực tuyến. Nó cung cấp một loạt các tính năng và dịch vụ, bao gồm thiết kế trang web, quản lý hàng tồn kho, xử lý thanh toán và tích hợp vận chuyển.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Shopify