banner
SQL

SQL

SQL là gì?

SQL, viết tắt của Structured Query Language, là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế để quản lý và thao tác dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó cho phép người dùng thêm, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu bằng các lệnh và cú pháp khác nhau. SQL được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và công nghiệp vì nó cung cấp một cách hiệu quả và hiệu quả để quản lý dữ liệu và trích xuất thông tin có giá trị từ nó.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng SQL