banner
Typo3

Typo3

Typo3 là gì?

Typo3 là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở (CMS) giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý nội dung trên trang web của họ. Nó được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Typo3