banner
Amazon Web Services

Amazon Web Services

AWS là gì?

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng dựa trên đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ như sức mạnh tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, học máy và nhiều hơn nữa. Nó cho phép các doanh nghiệp mở rộng và phát triển mà không cần đầu tư vào phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng vật lý. AWS nổi tiếng với tính đáng tin cậy, an toàn và linh hoạt, là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp của mọi kích cỡ.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng AWS
Amazon Web Services Dự án