banner
NuxtJS

NuxtJS

NuxtJS là gì?

NuxtJS là một framework mã nguồn mở phổ biến được xây dựng trên nền tảng VueJS, giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng với tính năng server-side rendered (SSR) nhanh chóng và hiệu quả. Nó cung cấp một quy trình thiết lập được tối ưu hóa và một loạt các tính năng mạnh mẽ, bao gồm phân tách mã tự động, server-side rendering và pre-fetching, giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web có hiệu suất cao.

How does it benefit your business?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng NuxtJS