banner
Shopware

Shopware

Shopware là gì?

Shopware 6 là một hệ thống quản lý nội dung thương mại điện tử (CMS) mã nguồn mở được phát triển bởi Shopware AG. Nó cung cấp một loạt các tính năng và chức năng để quản lý cửa hàng trực tuyến, từ quản lý sản phẩm đến quản lý đơn hàng và thanh toán. Shopware 6 được xây dựng trên nền tảng Symfony và Doctrine, và nó cũng được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn các nhà phát triển.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Shopware