banner
Framer Motion

Framer Motion

Framer Motion là gì?

Framer Motion là một thư viện mã nguồn mở giúp tạo ra các hoạt hình và tương tác đẹp mắt trong các ứng dụng React. Với Framer Motion, các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm các hoạt hình mượt mà và biểu cảm vào các thành phần giao diện người dùng của họ, mà không cần phải viết mã phức tạp hoặc phụ thuộc vào các công cụ bên thứ ba.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Framer Motion