banner
TypeScript

TypeScript

TypeScript là gì?

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, là một siêu tập của JavaScript. Nó mở rộng JavaScript bằng cách thêm kiểu tĩnh, giao diện, lớp và các tính năng khác giúp cho các nhà phát triển viết mã dễ bảo trì và mở rộng hơn. TypeScript được thiết kế để cải thiện trải nghiệm phát triển bằng cách phát hiện lỗi tại thời điểm biên dịch thay vì thời điểm chạy.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng TypeScript