banner
Laravel

Laravel

Laravel là gì?

Laravel là một framework ứng dụng web PHP miễn phí, mã nguồn mở cung cấp cho các nhà phát triển một giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt để xây dựng các trang web và ứng dụng. Nó được tạo ra bởi Taylor Otwell và được biết đến với tính thanh lịch và đơn giản.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Laravel