banner
Nginx

Nginx

Nginx là gì?

Nginx là một máy chủ web mã nguồn mở phổ biến được thiết kế để xử lý lưu lượng truy cập lớn và cung cấp khả năng cung cấp nội dung web hiệu suất cao. Nó cũng có thể được sử dụng làm reverse proxy, load balancer và HTTP cache. Nginx nổi tiếng với tính hiệu quả, ổn định và khả năng mở rộng, là sự lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp muốn cải thiện cơ sở hạ tầng web của mình.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Nginx