banner
InDesign

InDesign

Adobe InDesign là gì?

Adobe InDesign là phần mềm xuất bản dành cho desktop được phát triển bởi Adobe Inc. Nó được sử dụng bởi các nhà thiết kế đồ họa, các nhà xuất bản và nhà thiết kế web để tạo và thiết kế các tài liệu in và kỹ thuật số như tờ rơi, brochure và các trang web.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Adobe InDesign