banner
jQuery

jQuery

jQuery là gì?

jQuery là một thư viện JavaScript mã nguồn mở phổ biến được thiết kế để đơn giản hóa việc truy xuất và thao tác các tài liệu HTML, cũng như xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng và tương tác Ajax.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng jQuery