banner
Strapi

Strapi

Strapi là gì?

Strapi CMS là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở, headless, cung cấp giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt cho các nhà phát triển xây dựng trang web và ứng dụng. Nó được tạo ra bởi Pierre Burgy và nổi tiếng vì tính dễ sử dụng và khả năng mở rộng của nó.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Strapi