banner
WordPress

WordPress

Wordpress là gì?

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) miễn phí và mã nguồn mở cung cấp cho các nhà phát triển một giải pháp linh hoạt và có khả năng mở rộng để xây dựng các trang web và ứng dụng. Nó được tạo ra vào năm 2003 và từ đó trở thành một trong những nền tảng xây dựng trang web phổ biến nhất trên thế giới.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Wordpress