banner
Cloudflare

Cloudflare

Cloudflare là gì?

Cloudflare là một mạng phân phối nội dung (CDN) và công ty bảo mật trực tuyến cung cấp một bộ dịch vụ trực tuyến cho các trang web, bao gồm phân phối nội dung, bảo vệ chống DDoS và bảo mật Internet. Nó cung cấp một loạt sản phẩm cho doanh nghiệp, bao gồm đăng ký tên miền, mã hóa SSL/TLS, bảo mật tường lửa và các công cụ tối ưu hóa hiệu suất.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Cloudflare