banner
GitLab

GitLab

GitLab là gì?

GitLab & GitLab CI/CD là một nền tảng quản lý mã nguồn và tích hợp dịch vụ CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) dành cho các dự án phát triển phần mềm. GitLab cung cấp cho nhóm phát triển một công cụ để quản lý mã nguồn, theo dõi vấn đề và tương tác với nhau. Trong khi đó, GitLab CI/CD giúp tự động hóa quá trình kiểm tra, đóng gói và triển khai sản phẩm.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng GitLab