banner
NextJS

NextJS

NextJS là gì?

NextJS là một framework JavaScript mã nguồn mở phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web nhanh và có thể mở rộng. Nó được dựa trên ReactJS và cung cấp nhiều tính năng để giúp việc xây dựng ứng dụng web trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng NextJS