banner
NodeJS

NodeJS

NodeJS là gì?

NodeJS là môi trường thời gian chạy JavaScript mã nguồn mở, đa nền tảng cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có khả năng mở rộng và hiệu suất cao. Nó sử dụng mô hình I/O không chặn đầu vào / đầu ra có triển khai dựa trên sự kiện, làm cho nó lý tưởng để xây dựng các ứng dụng thời gian thực và các hệ thống dựa trên mạng.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng NodeJS